Verkiezingen Handhaving en Toezicht

De Verkiezingen Handhaving en Toezicht benadrukken de kwaliteiten van het toezichts- en handhavingsvak en zetten een succesvol project in het zonnetje

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de ‘Innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2020’ diende een project zoveel mogelijk aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Het project is gericht op een gezonde, veilige en rechtvaardige samenleving of een beter milieu;
 • Het project is vernieuwend;
 • Het project is overheidsgerelateerd (commerciële projecten worden niet in behandeling genomen);
 • Het project is effectief;
 • Het project is makkelijk elders toepasbaar;
 • Het project stimuleert de ondertoezichtstaande om het gewenste (naleef)gedrag te vertonen;
 • Het project voldoet aan de zes basisprincipes voor goed toezicht:
  - Samenwerkend: verschillende toezichthouders/handhavers werken samen aan het project;
  - Transparant: maatregelen zijn duidelijk en helder voor iedereen;
  - Onafhankelijk: oordelen en maatregelen zijn onafhankelijk;
  - Professioneel: handhavers en toezichthouders zijn geschoold, flexibel en integer;
  - Slagvaardig: “zacht waar het kan en hard waar het moet”;
  - Selectief: goede maatvoering voor iedere situatie.

Voorwaarden voor deelname

Het project Handhaving en Toezicht is o.a.

 • Vernieuwend
 • Effectief
 • Elders toepasbaar
 • Overheidsgerelateerd

Meer informatie >>

De verkiezingen zijn een initiatief van