Verkiezingen Handhaving en Toezicht

De Verkiezingen Handhaving en Toezicht benadrukken de kwaliteiten van het toezichts- en handhavingsvak en zetten een succesvol project in het zonnetje

Historie 2012

Het project Taxi 2.0 van Belastingdienst Regio Randmeren, Landelijke Toezichtsorganisatie, Inspectie Leefomgeving & Transport en Koninklijk Nederlands Vervoer Taxi (KNV Taxi) heeft in 2012 de juryprijs én de publieksprijs van de Verkiezingen Handhaving en Toezicht 2012 gewonnen. Volgens de jury is Taxi 2.0 een lovenswaardig project. Kern van het project is ondersteuning bieden aan taxiondernemers om de regels na te leven en verduidelijking en uniformering van de verschillende regels die gelden in de taxibranche. Het project laat zien hoe toezicht aan het veranderen is. Voorheen lag de focus op het aanpakken en opsporen van nalevingstekorten. Dit vergde veel inzet van de toezichthouder met een beperkt resultaat. De jury juicht toe dat het accent nu meer op handhavingsregie ligt, waarin het te bereiken effect in termen van duurzame gedragsverandering centraal staat.

Eervolle vermelding

Een eervolle vermelding was er voor het project Cameratoezicht en Autisme van o.a. TNO. Dit project was volgens de vakjury een bijzonder origineel project. Mensen met een autistische stoornis kunnen vanwege hun bijzondere talenten worden opgeleid tot camera-operator in het cameratoezicht. De vernieuwing schuilt vooral in de originaliteit van de combinatie cameratoezicht en autisme. Bovendien brengt het project vanwege de sociaal maatschappelijke kant veel gevoelens van sympathie teweeg.

Genomineerd maar niet in de prijzen gevallen

  • ‘Zelfcontrole Agrarische Bedrijven’ van Servicepunt Handhaving Brabant Noord
  • ‘Wegwijzer signaaltoezicht’ van de Gemeente Lelystad en Servicepunt Handhaving Flevoland
  • ‘Digitaal Opkopersregister’ van Politie NO-Gelderland, Gemeente Apeldoorn, Openbaar Ministerie en verschillende winkeliers

Links

Stem nu op jouw favoriete project!

Voorwaarden voor deelname

Het project Handhaving en Toezicht is o.a.

  • Vernieuwend
  • Effectief
  • Elders toepasbaar
  • Overheidsgerelateerd

Meer informatie >>

Vragen?

Heb je vragen over de verkiezingen? Neem dan gerust contact met ons op.


Contact
De verkiezingen zijn een initiatief van