Verkiezingen Handhaving en Toezicht

De Verkiezingen Handhaving en Toezicht benadrukken de kwaliteiten van het toezichts- en handhavingsvak en zetten een succesvol project in het zonnetje

Historie 2011

Handhaver van het Jaar: Ruud van den Langenberg, milieucontroleur Stadstoezicht Rotterdam

Projecttrofee Vernieuwend Toezicht: ‘de Hoornse aanpak van jeugd en alcohol’

“Toen het toezicht op de drank- en horecaregelgeving bij de gemeente kwam te liggen, besloot Hoorn dit meteen grondig aan te pakken”, vertelt Peter Entius, hoofd afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. “Twee sporen zijn gevolgd. De regelgeving is aangescherpt met een APV waarin bij overlast bezit van alcohol onder de 16 jaar strafbaar is gesteld. Tegelijkertijd zijn alle handhavers van bureau Stadstoezicht door nVWA opgeleid waardoor onze GOA’s nu integraal toezicht kunnen houden. Stadstoezicht heeft hiermee het instrumentarium in handen gekregen om bij overlast meteen te kunnen ingrijpen. Het tijdrovende posten bij supermarkt en slijterij is verleden tijd en het effect van de handhaving is vele malen groter geworden. Het aantal hangplekken in de stad is drastisch verminderd en het gevoel van veiligheid onder de bewoners is toegenomen. Inmiddels wordt de Hoornse aanpak ook in andere gemeentes opgepakt en al toegepast in de omliggende West-Friese gemeentes.”

De Publieksprijs: ‘Afval Stoort Ons.’, ROC Aventus Apeldoorn

“Het bijzondere van dit project is dat de studenten op eigen initiatief hun toekomstige professie als handhaver oppakten en handhavend gingen optreden bij hun medestudenten”, vertelt Jozèf Hendriks, docent en projectleider ASO. “Een combinatie van leren en werken ontstond, waardoor ook nog eens het probleem in de buurt is opgelost. Doordat de studenten de samenwerking met andere partijen als de wijkagent, stadstoezicht (THOR), de DEKA-markt en het buurtpreventieteam hebben gezocht, zijn contacten gelegd waarvan we nog steeds profiteren. Bij de medestudenten zijn alle handhavingsmiddelen zoals het geven van voorlichting, het samen zoeken naar een oplossing en indien nodig het uitdelen van bekeuringen toegepast. Tot nu toe lukte het scholen niet om het zwerfafvalprobleem op te lossen. Het project ASO is een groot succes en we worden van alle kanten benaderd door andere scholen om ook daar dergelijke projecten te starten. In Deventer zijn onze studenten inmiddels begonnen met de uitrol van ASO!”

Genomineerd, maar niet in de prijzen gevallen:

  • Bert van den Beucken, technisch medewerker bodemzaken gemeente Roermond
  • Joyce van Geenen, toezichthouder SRE Milieudienst, handhavingscoördinator SEPH Brabant Zuidoost
  • Project: Bemanningscontroles visserij op de Noordzee

Links

Voorwaarden voor deelname

Het project Handhaving en Toezicht is o.a.

  • Vernieuwend
  • Effectief
  • Elders toepasbaar
  • Overheidsgerelateerd

Meer informatie >>

De verkiezingen zijn een initiatief van