Verkiezingen Handhaving en Toezicht

De Verkiezingen Handhaving en Toezicht benadrukken de kwaliteiten van het toezichts- en handhavingsvak en zetten een succesvol project in het zonnetje

Historie 2010

Winnaar van de VT-Trofee 2010:

Project Systeemgericht Toezicht, Provincie Noord-Brabant

De jury noemde in haar juryrapport de gekozen aanpak “een mooi voorbeeld van Vernieuwing Toezicht. Het project is elegant en zorgvuldig uitgewerkt. Het werkt lastenverminderend want het sluit aan op de systemen van de bedrijven. Bedrijven moeten zich kwalificeren voordat ze tot deze aanpak worden toegelaten. Het project is een moderne vorm van toezichtsuitoefening die helemaal past bij de tijdgeest”.

In totaal heeft de organisatie zeventien inzendingen ontvangen. Het ging hierbij om zowel grote als kleine projecten, over ICT, andere werkwijzen en andere organisatievormen. Van de klassieke rijkstoezichthouders, maar ook van nieuwe, zoals de AFM. En van decentrale toezichthouders.

Handhaver van het jaar: Meryam Twisk

De beleidsmedewerker bij het bureau staf, beleid en regie van de afdeling Haven en Industrie van de DCMR Milieudienst Rijnmond werd als tophandhaver gekozen uit vijf genomineerde handhavers. In het juryrapport prijst het Landelijk Overleg Milieuhandhaving Meryam Twisk dat zij een goede afweging weet te maken tussen de belangen van het milieu en die van de bedrijven. “In korte tijd heeft zij door coördinatie, afstemming en bundeling van de inspectie, het toezicht op een kwalitatief hoger niveau heeft gebracht en tegelijkertijd de lasten van het toezicht voor de bedrijven laten verminderen.”

Handhavingstalent van het jaar: Mark Hopman

Genomineerd, maar niet in de prijzen gevallen:

  • Systeemgericht Toezicht van de provincie Noord Brabant
  • Verantwoorde zorg voor stelselmatige delictplegers met psychische of psychiatrische problematiek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in samenwerking met de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt)
  • Project hefbomen van de AFM

Links

Stem nu op jouw favoriete project!

Voorwaarden voor deelname

Het project Handhaving en Toezicht is o.a.

  • Vernieuwend
  • Effectief
  • Elders toepasbaar
  • Overheidsgerelateerd

Meer informatie >>

Vragen?

Heb je vragen over de verkiezingen? Neem dan gerust contact met ons op.


Contact
De verkiezingen zijn een initiatief van