Verkiezingen Handhaving en Toezicht

De Verkiezingen Handhaving en Toezicht benadrukken de kwaliteiten van het toezichts- en handhavingsvak en zetten een succesvol project in het zonnetje

Historie 2009

Handhaver van het jaar: Emilie de Vries, Teamleider Helmond interventieteam en coördinator handhaving Binnenstad Oost

Uit het juryrapport:

Emilie de Vries (Teamleider Helmond interventieteam en coördinator handhaving Binnenstad Oost) is een krachtige motivator die handhavers uit diverse disciplines integraal met elkaar kan laten samenwerken aan geprioriteerde handhavingstaken. Emilie ordent de zaken, bereidt de aanpak voor, zorgt voor voortgang en controle en weet het beste uit mensen te halen. Zij creëert teams die kansen benutten, elkaars optreden aanvullen en versterken en die weten door te pakken. Zowel vanuit haar functie als bestuursjurist en als teamleider staat ze voor het team als er daadwerkelijk gehandhaafd moet worden. Emilie is een echte aanjager, leider en prioriteerder van het HIT-team. Altijd op zoek naar de beste oplossing. Kortom: een echte top-handhaver!

Handhavingstalent van het jaar: Wilco den Boer, vierdejaars student Natuur, Milieu en Ruimte uit Dordrecht

VT-inspecteur 2009: Bianca van Lunteren

Uit het juryrapport:

“zij is in staat om mensen te laten nadenken over het doel en de wijze van hun handelen en zij geeft collega’s handvatten om de controles op nieuwe manieren aan te pakken”. Verder roemde de jury haar ‘willen leren en begrijpen van de situatie op het bedrijf’, ‘willen overdragen en delen van haar kennis’, ‘haar netwerk met andere diensten’ en ‘haar leergierigheid en niet aflatende enthousiasme’.

VT-project 2009:
twee projecten zijn ex aequo geëindigd, te weten

  1. ‘1-Loket Chemelot’
  2. ITAT weekendpoule van de VWA.

Chemelot is de naam van een groot industriecomplex in Limburg. Het gebied beslaat ongeveer 800 hectare en bevat ruim 50, met name chemische, bedrijven, waaronder DSM. De bedrijven op het terrein hebben samen met toezichthoudende instanties van provincie, gemeente en rijk een gezamenlijk loket ingericht. Vanuit het loket wordt gezorgd voor coördinatie, afstemming en informatie-uitwisseling tussen de betrokkenen. De jury roemde met name de ‘open dialoog over de wijze van toezicht, die tussen bedrijf en overheden plaatsvindt’. De kwantitatieve toezichtlast is na de start van het project in 2007 met 18% afgenomen. Op basis van de voortgang wordt een totale toezichtlastvermindering van 30% verwacht.

Bij de ITAT weekendpoule van de VWA zijn 70 jongvolwassenen, waaronder kinderen van inspecteurs, in een speciale opleiding geschoold tot controleurs (zonder bevoegdheden) om toezicht te houden op het drankgebruik door jongeren. Zij worden naar feesten gestuurd omdat zij minder opvallen dan “gewone” inspecteurs. Als zij daar zien dat alcohol aan jongeren wordt geschonken, dan geven zij dat signaal door aan een klaar staande inspecteur met de juiste bevoegdheden. De jury wil met de toekenning van de prijs aan dit project duidelijk maken dat het niet allemaal zeer complex hoeft te zijn om toch het predicaat vernieuwend te krijgen.

Stem nu op jouw favoriete project!

Voorwaarden voor deelname

Het project Handhaving en Toezicht is o.a.

  • Vernieuwend
  • Effectief
  • Elders toepasbaar
  • Overheidsgerelateerd

Meer informatie >>

Vragen?

Heb je vragen over de verkiezingen? Neem dan gerust contact met ons op.


Contact
De verkiezingen zijn een initiatief van