Verkiezingen Handhaving en Toezicht

De Verkiezingen Handhaving en Toezicht benadrukken de kwaliteiten van het toezichts- en handhavingsvak en zetten een succesvol project in het zonnetje

Namen vakjury verkiezingen Handhaving en Toezicht 2018 bekend

Vandaag heeft de organisatie van de verkiezingen Handhaving en Toezicht de namen van de vakjury bekend gemaakt. De jury bestaat uit:

 • Theodor Kockelkoren (inspecteur-generaal bij Staatstoezicht op de Mijnen)
 • Patrick van den Brink (directeur Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid)
 • Karina Raaijmakers (directeur Toezicht en Handhaving Nederlandse Zorgautoriteit)
 • Dick van Dop (kwartiermaker nationaal BOA-platform)
 • Inge de Wolf (bestuurslid beroepsvereniging Vide en coördinerend inspecteur bij de Inspectie van het Onderwijs)
 • Nelleke Verdonk (winnaar verkiezingen Handhaving en Toezicht 2015 en coördinerend inspecteur bij Toezicht Sociaal Domein)

De vakjury buigt zich in september over alle ingezonden projecten. Zij beoordelen alle inzendingen aan de hand van de volgende punten:

 • Het project is gericht op een gezonde, veilige en rechtvaardige samenleving of een beter milieu;
 • Het project is vernieuwend;
 • Het project is overheidsgerelateerd;
 • Het project is effectief;
 • Het project is makkelijk elders toepasbaar;
 • Het project stimuleert de ondertoezichtstaande om het gewenste (naleef)gedrag te vertonen;
 • Het project voldoet aan de zes basisprincipes voor goed toezicht:
  - Samenwerkend: verschillende toezichthouders/handhavers werken samen aan het project;
  - Transparant: maatregelen zijn duidelijk en helder voor iedereen;
  - Onafhankelijk: oordelen en maatregelen zijn onafhankelijk;
  - Professioneel: handhavers en toezichthouders zijn geschoold, flexibel en integer;
  - Slagvaardig: “zacht waar het kan en hard waar het moet”;
  - Selectief: goede maatvoering voor iedere situatie.

In september maakt de vakjury de nominaties bekend. De uitreiking van de prijzen vindt in het najaar plaats.

Stem nu op jouw favoriete project!

Voorwaarden voor deelname

Het project Handhaving en Toezicht is o.a.

 • Vernieuwend
 • Effectief
 • Elders toepasbaar
 • Overheidsgerelateerd

Meer informatie >>

Vragen?

Heb je vragen over de verkiezingen? Neem dan gerust contact met ons op.


Contact
De verkiezingen zijn een initiatief van