Verkiezingen Handhaving en Toezicht

De verkiezingen Handhaving en Toezicht benadrukken de kwaliteiten van het toezichts- en handhavingsvak en zetten een succesvol project in het zonnetje

Spelregels

Om in aanmerking te komen voor de ‘Innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2015’ had de vakjury een aantal eenvoudige voorwaarden opgesteld waar het project zoveel als mogelijk aan moest voldoen:

 • Het project is gericht op een gezonde, veilige en rechtvaardige samenleving of een beter milieu.
 • Het project is vernieuwend/innovatief;
 • Het project is overheidsgerelateerd of de opdrachtgever is een overheidsinstantie;
 • Het project is effectief:
 het project heeft (naar verwachting) een positieve werking (gehad) op een gezonde, veilige en rechtvaardige samenleving of een beter milieu.
 • Binnen het project heeft de ondertoezichtstaande ruimte om zijn eigen verantwoordelijkheid waar te maken.
 • Het project voldoet aan de zes basisprincipes voor goed toezicht:
  - Samenwerkend: verschillende toezichthouders/handhavers werken samen aan het project;
  - Transparant: maatregelen zijn duidelijk en helder voor iedereen;
  - Onafhankelijk: oordelen en maatregelen zijn onafhankelijk;
  - Professioneel: handhavers en toezichthouders zijn geschoold, flexibel en integer;
  - Slagvaardig: “zacht waar het kan en hard waar het moet”;
  - Selectief: goede maatvoering voor iedere situatie.
 • Tot slot moet het project makkelijk overdraagbaar en uitvoerbaar zijn.

Voorwaarden voor deelname

Het project Handhaving en Toezicht is o.a.

 • Vernieuwend
 • Effectief
 • Overdraagbaar
 • Uitvoerbaar

Meer informatie >>

Blijf op de hoogte! Volg ons

Vragen?

Heb je vragen over het nominatieproces? Neem dan gerust contact met ons op.


Contact

TagCloud

De verkiezingen zijn een initiatief van